Jaroslav Lstiburek

CZ21

Small production with highest quality mead. He is specialized in dry and semi-dry mead which is not so typical for Czech republic. Producing variental honey meads and special editions.

Jaroslav Lstibůrek
Czech republic
Domažlice

Photos

The story

Till 1999 was Jaroslav Lstibůrek working in beer brewing. Then he moved in Domažlice (South-Western Bohemia) and started as a beekeeper. His previous experiences he used for producing honey wine - mead. He's trying to hold quality and honey's unique aroma as best as he can. His products are weel-known for their semi-dry taste.

mead

classical mead

Jaroslav Lstibůrek: Archive honey wine
CZ2102

Archive honey wine

Semi-dry mead for special moments.

cyser

Jaroslav Lstibůrek: Cyser
CZ2104

Cyser

Flavour: apple

Honey fermented with apple juice is called "cyser"

Mead production

Naší zásadou je, že medovinu vyrábíme z vlastního medu. Med považujeme za velice cennou potravinu, jejíž konkrétní kvalita závisí na spoustě vnějších okolností. Vlastnosti medu totiž věrně kopírují dění v přírodě a tak je prakticky vyloučené, že najdeme dva medy, které by byly zcela identické. Naší snahou je pak tuto různorodost a odlišnost přenést i do chuti a vůně medoviny. Díky vlastnímu včelaření máme dobrý přehled o  jednotlivých šaržích našeho medu. Značíme si datum, kdy a kde byl med vytáčen, jaké má základní chuťové charakteristiky, a další údaje podložené rozborem. Následně med skladujeme odděleně v malých šaržích a uchováváme jej zásadně v chladírně, aby si své cenné vlastnosti udržel po co nejdelší dobu. Je samozřejmé, že se při následné výrobě medoviny snažíme přenést různorodost takto získaných medů i do její chuti a vůně. Jak se nám to daří můžete posoudit sami. V sekci "Naše včely"  se dozvíte něco málo o našem včelaření.

Bees and beekeeping

V současné době máme 30 včelstev, která jsou umístěna na dvou stanovištích v Českém lese. Se včelami nekočujeme, protože to považujeme za příliš stresující zásah do jejich života. Oprávněnost tohoto názoru nám potvrzují zkušenosti včelařů z USA, kde je právě kočování považováno za hlavní příčinu hromadného úhynu včel. Radeji oželíme nějaké to kilo medu, abychom se mohli těšit ze zdravých a silných včelstev.

Commercial producer

Follow us and get news about mead and our Museum